Маршрут за изкачване на връх Мальовица

ЦПШ Мальовица – хижа Мальовица – връх Мальовица

Време: 3:30 часа; Бр. спирки: 1

Връх Мальовица се намира в северозападния дял на Рила. Мальовица е висок 2729 м. и е един от най-изкачваните върхове в България. Въпреки че не е сред първенците у нас, върхът не трябва да бъде подценяван. Зимно време изкачването на Мальовица е едно от най-големите изпитания пред планинарите. В мъгла или виелица е трудно да се ориентира дори опитен планинар. Мальовица често е считан като символ на алпинизма в България. Северният склон на върха е една от най-трудните за изкачване стени, като за първи път е изкачена чак през 1938 г. Интересно е да се спомене, че северната стена на Мальовица е изкачена от двама българи, след като редица именити чужди алпинисти не съумяват да покорят отвесната стена. В следващите редове ще ви представим най-популярния маршрут за изкачване на връх Мальовица – с начална точка хижа Мальовица. 
 
Първа отсечка – До ЦПШ Мальовица и Природен парк Рила

До ЦПШ Мальовица води асфалтов път от най-близкото населено място – с. Говедарци. Най-близкият град е Самоков, отстоящ на около 20 километра от ЦПШ. Ако разполагате с автомобил най-добре е да спестите ходенето по асфалта и да започнете изкачването на Мальовица чак от ЦПШ. Освен този път има и пътека през гората, която е доста по пряка, но е желателно да не рискувате, ако не познавате местността. Достигайки до ЦПШ (Меча поляна) за първи път ще зърнете величествения връх Мальовица. Пред вас трябва да виждате и входът към Природен парк Рила. 
 
Втора отсечка – ЦПШ Мальовица – хижа Мальовица.

Настоящият маршрут към Мальовица продължава в южна посока по долината на едноименната река Мальовица. Движите се срещу течението – все пак предстои изкачване. ЦПШ е с надморска височина около 1700 метра, докато хижа Мальовица е 1960 м. над морското равнище. Пътят е ясно различим и след около 30-45 минути ще ви отведе до хижа Мальовица. 
 
Трета отсечка: хижа Мальовица – връх Мальовица

Наближавайки хижа Мальовица, околната растителност става все по-бедна. Горите липсват, а около вас ще виждате главно голи скали и храсталаци. Вашият маршрут продължава на юг по бяло-червено-бяло маркировка. Лесно е да се ориентирате в местността, тъй като може би всички маршрути в южна посока ще ви отведат до Мальовица. Все пак, най-добре е да следвате реката. По пътя си нагоре ще преминете няколко тераси. Терасите са места, при които наклонът почти липсва за известно разстояние. Половин час след хижата ще достигнете и първата тераса, а след още половин час и до втората. На тази тераса ще видите паметни плочи на загинали планинари. Скоро започва и изкачването към Малка Мальовица. Наклонът рязко се увеличава и трябва да бъдете внимателни, заради множеството скали и сипеи, които трябва да преодолеете. Оттук започва и зимна маркировка по маршрута. След половин час изкачване ще стигнете до Елениното езеро.

Внимание: През зимата, край Елениното езеро и маршрута до него, съществува опасност от лавини!

На север от Еленините езера се намират и Мальовишките езера. Достигайки ги (Еленините езера) ще имате възможност да си отдъхнете за кратко, преди следващото препятствие. А именно – тежко изкачване до южното било на Мальовица. Времето за изкачване варира между 30 и 45 минути, като най-много зависи от издръжливостта и натрупаната умора. Поглеждайки от билото към долината на юг ще видите Рилския манастир. По билото продължавате на запад – право към Мальовица. Наклонът вече не е толкова сериозен, най-тежкото от маршрута вече е преодоляно. След около 30 мин. ще достигнете и до самия връх Мальовица. 
 
Панорама от връх Мальовица

Достигайки връх Мальовица пред вас ще се открие прекрасна гледка към околните върхове и планини. Мальовица и един от най-живописните върхове у нас. От него ясно се вижда първенецът на Рила – връх Мусала (2925 м.), стоящ едва на 18-19 км. по права линия. На югоизток се вижда и хижа Рибни езера. Виждат се също Пирин, а в далечината дори и Витоша.

исзточник: http://putepisi.com